Aktuality

Týždeň vedy a techniky - naši žiaci na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Dňa 8.11. 2018 sme navštívili GPH v Michalovciach. Veľa vedomostí, super deň. Ďakujeme pani riaditeľke Katke Olšavovej, jej super pedagógom a fantastickým vedátorským študentom tejto školy.

Hodina čítania aj doma s babkou

"Hostina" na hodine čítania 😋. Tretiaci so svojimi babkami upiekli bublaninu podľa receptu v pracovnom zošite z čítania a z vlastnej iniciatívy, priniesli aj do školy. Pochutili si aj prváci a druháci, aj pani riaditeľka, pani učiteľka, pani vychovávateľka, pán školník a pani upratovačka. Všetky bublaniny boli výborné, ďakujeme.

Starianček 1

Zaujímavé učenie pred jesennými prázdninami

31.10. bude Svetový deň sporenia - besedu na tému "sporenie" sme mali už dnes, 29.otóbra. 💰 Zaujímavé to bolo práve preto, že sa naša škola zmenila na školu malých čarodejníc, bosoriek a bosorákov. A potom HURÁ NA PRÁZDNINY!

Príbeh hudby

Dňa 26.10.2018  sa žiaci našej školy stali účastníkmi online koncertu Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý sa uskutočnil v spolupráci so RTVS. Deti týmto nefornálnym vyučovaní získali vedomosti o začiatkoch hudby až po 20.storočie. Koncert bol veľmi zaujímavý, išlo o priamy prenos a zúčastnilo sa ho približne 50 000 žiakov zo Slovenska. Celým koncertom nás sprevádzal Gabriel Rovňák.

Pozor, pozor!

O niekoľko dní sa opäť zaradíme do súťaže "Čítame s Osmijankom". Dnes predkladáme zoznam kníh, z ktorých budeme čítať.

1) Mária Ďuríčková - O Jankovi Polienkovi

2) Daniela Krolupperová - Stratená škola

3) Dušan Dušek - Pištáčik

4) Andrea Gregušová - Svetozár

5) Gianni Rodari - Cibuľkove dobrodružstvá

6) Jozef Pavlovič - Lov slov

7) Roald Dahl - Minpinkovia

8) Krista Bendová - Osmijankova rozprávka o inzerátovom prasiatku

Zo života včelích rodín

18.októbra 2018 sme sa zúčastnili na veľmi peknej exkurzii v obci Senné, zoznámili sme sa so životom včelých rodín a prehliadli sme si kaštieľ v Sennom. Deťom chutili aj rôzne druhy medu. Takto vyzerá neformálne zážitkové vzdelávanie. Všetkým učiteľkám a ich žiakom odporúčam návštevu Senného. Ďakujeme pani Pavlíne Urdovej a pani Drahomíre Hlohinovej za pekné aktivity a sprievod po kaštieli v Sennom.

Hovorme o  jedle

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Hovorme o jedle. Každý deň sme plnili aktivity zamerané na nejaké jedlo. 

Európsky týždeň programovania

Do tohto týždňa sme sa zapojili pod názvom "Kamaráti BeeBotky". Žiaci si vytvorili kamarátov pre včielku BeeBotku, či už rozprávkových, komiksových alebo zvieracích. Potom si tvorili krokovanie pre BeeBotku,ktorá navštevovala svojich priateľov. Učili sme sa programovať hravou formou.

Vesmír - neformálne učenie

V rámci spolupráce s materskou školou v Starom na šu školu navštívilo putovné Planetárium. Zážitok bol úžasný.

24-hodinový deň komiksov

3.októbra sa aj naši žiaci zapojili do kreslenia komiksov, žiaci 3. a 4.ročníka kreslili komiks zo života Irmy Sztárayovej.

Zber papiera

Aj v tomto školskom roku, v mesiaci október začíname so zberom papiera. Zberom papiera sa stávame ochrancami prírody a zároveň tak pomôžeme aj našej škole. Takže, hurá do zbieru papiera.

Didaktické hry

V piatok 29.septembra 2018 sa zúčastnili žiaci ZŠ v Starom Didaktických hier - školký rok 2018/2019. Pani riaditeľka poučila žiakov s varovnými signálmi CO, evakuáciou školy pri ohrození žiakov. Evakuáciu si žiaci zároveň vyskúšali. Boli organizovaní a pozorní. Pani učiteľka Zúberová si s nimi precvičila prvú pomoc, obväzovanie poranení. Potom si vyskúšali orientáciu v okolí školy, precvičili dopravnú výchovu. Žiaci pracovali v skupinách. Najlepšou skupinou, bola skupina žltá.

Svetový deň srdca

29.9. Svetový deň srdca 💗aj v našej obci s našimi žiakmi. Srdiečka urobili veľkú radosť obdarovaným obyvateľom obce Staré.

Dva v jednom

26.september je Európskym dňom jazykov a tento sme spojili s oslavou Svetového dňa mlieka. Slovo mlieko, znelo v rôznych jazykoch  našou školou.

Zážitkové vyučovanie vo VÚ Michalovce

21.septembra 2018 navštívili naši žiaci VÚ V Michalovciach. Zoznámili sa s vojenskou technikou, dôležitou úlohou vojakov  pri ochrane nášho štátu. Zážitky boli nádherné. Možno sa z niektorých stanú v budúcnosti tiež profesionálni vojaci.

Po stopách Irmy Sztárayovej

Piatok 14.septembra 2018 žiaci našej školy navštívili galériu pod holým nebom, na michalovskej pešej pzóne pod názvom "Dvorná dáma Irma Sztaray a jej príbuzní". Ďalšie informácie o našej slávnej rodáčke sme získali na besede v OKGZ.

13.9. Medzinárodný deň čokolády 🍫 Zamlsali sme si spolu so šķôlkármi .

Prázdniny sa skončili a začala sa opäť škola. 

Školský rok 2018/2019 otvorila pani riaditeľka Jana Fugová a starostka obce Staré Agáta Jasenková.

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Riaditeľka Základnej školy Staré oznamuje žiakom a rodičom ZŠ, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3.9.2018 o 9°° hod. v budove základnej školy. 

Oslavujeme svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka sme oslávili v bielej farbe - farbe mlieka. Chutili nám aj mliečne výrobky. Rozváíjali sme si finančnú gramotnosť - poznáme cenu výrobku, príjem a výdaj.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.     

p o s k y t u j e

z prevádzkových dôvodov žiakom 1.- 4. ročníka Základnej školy v Starom

riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018.

Čítame s Osmijankom v okresnej knižnici GZ

4.mája 2018 sme  sa zúčastnili na veľmi peknej aktivite v  michalovskej knižnici.

Ďakujeme Bianke Melkovej za skvelú reprezentáciu na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska.

Vraciame sa k starým tradíciám stavania mája. Spoločne s deťmi MŠ sme so spevom prešli obcou a postavili "Máj" pri škole. Video si môžete pozrieť, ak kliknete na obrázok.

20.apríla 2018 sme sa v spolupráci s materskou školou v Starom zúčastnili divadielka "Vítanie jari". 


Dňa 13.apríľa sa naši žiaci stali dobrovoľníkmi v celoslovenskej kampani "Deň narcisov".

V apríli 2018 sme začali pracovať na školskom projekte: Sedem divov obce Staré a Oreské. Takto by sme mali spoznávať pekné a zaujímavé miesta obcí, z ktorých naši žiaci pochádzajú.

Zápis do 1.ročníka 

Vážení rodičia budúcich prvákov,
Základná škola v Starom pozýva Vás a Vaše dieťa k zápisu do 1.ročníka na školský rok 2018/2019 zápis sa uskutoční

4.apríla 2018 od 11.00 - 15.30 hodiny.

Čo ponúkame:

  • školu rodinného typu s moderným IKT vybavením
  • aktívne a zážitkové vyučovanie üInformatika od 1.ročníka 
  • anglický jazyk v 1.ročníku krúžkovou formou 
  • zapájanie sa do rôznych celoslovenských projektov amedzinárodných projektov eTwinning
  • bonus: písanky k šlabikáru - zadarmo

K zápisu si prineste:

  • Rodný list dieťaťa
  • Platný občiansky preukaz 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Ďakujeme Bianke za vzornú reprezentáciu školy na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín. 

Dňa 14.marca 2018 boli dvere našej školy otvorené pre malých predškolákov. Navštívili nás deti z MŠ Staré a z MŠ Zbudza.

Dopoludnie sa nám vydarilo. Tešíme sa na deti pri zápise do 1.ročníka.

eTwinning projekt 

Cultural land /Kultúrne krajiny

Rok 2018 je Európskymrokom kultúrneho dedičstva. Z tejto príležitosti sme sa zapojili do medzinárodného projektu Cultural land. 

Projekt by mal skončiť v júni 2018. 

Naše aktivity v projekte uvidíte ak kliknete na predchádzajúci obrázok.

Úspešné talentárium

V tomto školskom roku našu školu reprezentovali Sofi Zalužická a Bianka Melková. Sofinka spievala ľudovú pieseň v kategórii spev získala 1.miesto.
Obe dievčatá zatancovali na pieseň Despacito - tanec veľmi potešil. Ďakujeme a blahoželáme.

Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou

Dňa 20.februára 2018 sme sa zúčastnili na  besede so spisovateľkou Andreou Gregušovou v Zemplínskej knižnici v Michalovciach. My sme si od tejto spisovateľky prečítali knihu Marína a povaľači. A potom sme ešte využili krásne počasie a michalovské námestie. 

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 19. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Víťazmi školského kola sú:

1.miesto:     Bianka Melková

2.miesto:    Jakub Čerhit

3. miesto:   Karina Lechanová

Víťazom blahoželáme!

Na okresnom kole bude našu školu reprezentovať Bianka. Nech sa jej darí!

Oznámenie

o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole, po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach a so súhlasom zriaďovateľa obec Staré, si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole - 56% na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach

prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 12.02.2018 do 14.02.2018.

Nástup do školy 15.02.2018.

Riaditeľka ZŠ Mgr. Jana Fugová

Deň počítačovej bezpečnosti

Dňa 7.februára sme besedovali na tému Bezpečnosť na internete a mobile. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy, vyjadrovali svoje poznatky a skúsenosti zo svojho života a blízkych príbuzných.

Hurá polročné vysvedčenie!

31.januára 2018 sa končí prvý polrok školského roka. Dnes naši iaci dostali výpisy polročného hodnotenia. 

Zároveň boli udelené aj tri pochvaly.

Pochvala triednym učiteľom - Karinke Lechanovej a pochvala riaditeľom školy Pavlínke Banikovej a Sárke Misárovej. Blahoželáme!

Čítame z Osmijankom - 3.otázka

Plníme úlohy v celoslovenskej súťaži Čítame s Osmijankom. 30.januára sme si čítali z knižky Sofia a tekvička. Tvorili sme postavičky a zvieratká z ovocia a zeleniny. 

Všetkovedko - hodnotenie

Dňa 26.januára  sme vyhodnotili celoslovenskú súťaž Všetkovedko v ZŠ Staré. Do tejto súťaže sa zapojili všetci druháci, tretiaci a štvrtáci a tiež prváčka Sofinka Zalužická.

Najlepšie umiestnenie mali dve žiačky druhého ročníka, PAVLÍNKA BANÍKOVÁ A SÁRKA MISÁROVÁ. Tieto získali plný počet bodov a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Blahoželáme!

Každý žiak získal nejakú odmenu - tešíme sa na budúci rok. Určite sa opäť zapojíme.

Dňa 10.januára navštívili našu školu herci z prešovského divadla Portál. Spoločne aj s deťmi z materskej školy sme si pozreli veľmi krásnu rozprávku Žabia princezná.


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej vianočnej burzy. Z jej výnosu sme si mohli zakúpiť až tri včielky BeeBot a tri podložky. Ďakujeme!

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z prevádzkových dôvodov žiakom 1.-4. ročníka Základnej školy v Starom 

riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2017.

Vianočné prázdniny začínajú od 23.12.2017 - 7.1.2018. Nástup do školy 8.1.2018.

Súťažili sme v celoslovenskej súťaži Všetkovedko - pozrite si výsledky. Máme dvoch Všetkovedkov z plným počtom bodov.

https://forms.talentida.sk/index.php?id=1521 

Vianočná burza


Naša vianočná besiedka


Zdobíme perníky na Vianočnú burzu.

Vianočné tvorivé dielne. 

Pripravujeme výrobky na Vianočnú burzu - náš cieľ je získať peniaze na robotické hračky - BeeBot.

Aj my píšeme Ježiškovi. Už sa tešíme na Vianoce.

Tešíme sa na riešenie vianočných kozmixových úloh.


Hodina kódu

V týždni od 4.12 - 8.12.2017 sa pripájame do európskeho projektu Hour of code - Hodina kódu. My sme si vybrali program: Kód s Anou a Elsou. Ak sito tiež chcete vyskúšať, nájdete tento projekt na stránke https://code.org

Už sa pečú vianočné oblátky. Navštívili sme tety z našej obce Staré,ktoré tieto oblátky pečú. Naozaj boli chutné. Ďakujeme.

Mikuláš v našej obci

4.12.2017 prišiel do našej obce Mikuláš, veľmi sme sa mu potešili. Pripravili sme pre Mikuláša aj program.  Asi sme boli poslušní, pretože nám daroval balíčky so sladkosťami.

Prvá adventná sviečka  horí aj na adventnom venci v našej škole.

Začína sa najkrajší mesiac v roku - DECEMBER. Pozrite si, ako sme sa na tento mesiac tešili a čo všetko sme zažili.

KOZMIX - Modrá planéta, končíme s týmto projektom a čakáme na hodnotenie.

Vyšlo nám nové číslo nášho časopisu STARIANČEK.

Hlasujte za našu Sofi. Kliknite na obrázok, dostanete sa na facebook a likujte. Našej Sofi držíme palce.

Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže "Olympijský oheň v nás", tieto výtvarné práce odosielame do súťaže. Našim žiakom držíme palce. 

Zber papiera - vyhodnotenie

1.miesto:                      Sárka Misárová - 502 kg

2.miesto:                     Sárka Andrejčinová - 393 kg

3.miesto:                      Denis Dunca - 282 kg

Víťazom blahoželáme a ostatným žiakom školy ďakujeme za zber papiera a ochranu prírody!

Týždeň vedy a techniky sme ukončili 10.11.2017  účasťou na worshope Informatika - robotika, ktorý pripravil pán učiteľ Mgr. Ľuboš Marek so svojimi žiakmi zo ZŠ Strážske. Ďakujeme za veľmi peknú akciu.

Dňa 9.11. 2017 sa uskutočnila na našej škole, veľmi pekná aktivita pod názvom: Šetrím, šetríš, šetríme

Žiaci sa zoznámili s históriou platidiel. Čítali si rozprávku O troch grošoch.

Plnili tvorivé úlohy. A v závere si vypracovali zábavné pracovné listy.

V dňoch 7. - 8.11.2017 sa naši žiaci zúčastňujú informatickej súťaže iBobor. 

Prvý deň súťažili prváci, druháci a tretiaci v kategórii Drobec. Najviac bodov získal Adam Zalužický - 60bodov zo 72.

Deň strašidiel v našej škole.

Tekvicové dopoludnie so starými rodičmi

Milé dopoludňajšie stretnutie žiakov a ich starých rodičov a rodičov, spojené s vyrezávaním tekvíc.

Záložky do knihy spájajú školy

Aj žiaci našej školy sa  zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. V tomto školskom roku sa nesie pod názvom: "Tajuplný svet knižných príbehov."
Našej škole bola priradená ZŠ s MŠ Uhřice z okresu Hodonín. Žiaci tejto školy nám vyrobili krásne záložky, ktoré sme už obdržali. My sme pre tieto deti vyrobili záložky s Harry Potterom, dúfame, že ich potešia.

Potešilo nás poďakovanie za zapojenie sa do Európskeho týždňa športu.

Vo štvrtok 12.októbra 2017 sa všetci naši žiaci stali členmi Mestskej knižnice v Strážskom. Vďaka pani knihovníčke sa toto prijatie stalo slávnostnou a milou chvíľou, na ktorú budú dlho spomínať. 

A tak  dnes vstúpili naše deti do čarovného sveta rozprávok a   príbehov.

Dnes venujeme našim starým rodičom veľké ĎAKUJEME.

V týždni od 9.10. - 13.10.2017 sa žiaci našej školy zapoja do Európskeho týždňa kódovania 2017. Aktivity našej školy budú zamerané sa program KidsCodr a ponesie sa pod názvom Mladí programátori pomáhajú / Young programmers help. 

Klikni sa obrázok a dozvieš sa viac.


Zber papiera

Podporte našu školu a prispejte k recyklácii papiera a ochrane životného prostredia. Zber potrvá do konca mesiaca október.

Ten žiak, ktorý prinesie najviac papiera bude odmenený. 

Naša škola sa dostala aj na stránky tasr, článok si môžete prečítať na uvedenom linku.Európsky týždeň športu pokračuje

V stredu sme si zabehli štafetový beh.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomenieme jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva "#BeActive", ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

Preto sa aj naša škola a jej žiaci zapojili do tohto týždňa. Každý deň sa budeme hrať, športovať a pohybovať.

Pohyb je radosť a preto najmä radosť z pohybu.

DEŇ  SRDCA

Dňa 25.septembra 2017 sa naši žiaci rozhodli venovať srdcia s poďakovaním obyvateľom obce Staré za to, že venujú pozornosť nielen svojim rodinám, ale aj celej obci, preto je taká pekná.