eTwinning projekty

eTwinning

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených vyše 450 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Začíname pracovať na eTwinning projekte 

Cultural land 

O projekte

Kultúrne dedičstvo je jednou z najdôležitejších vecí pre národy. Ukazuje, kým sme sa stali, kým sme a čím sa staneme. Poskytuje pocit spolupatričnosti v skupine a tak poznávame svoje  kultúrne korene. 


 Cieľom projektu je poskytnúť povedomie o kultúrnom dedičstve, ktoré zohráva v spoločnosti zásadnú úlohu pri budovaní silného národa. Našou zodpovednosťou je  zachovávať našu kultúru pre budúcu generáciu. Žiaci budú vedení  k tomu, aby  chránili  kultúrne dedičstvo svojej krajiny. 
Je dôležité poznať aj kultúrne dedičstvá v iných krajinách.


Varíme národné jedlo halušky.