Poruchy učenia v 1.ročníku

14.01.2019


Prvý ročník je pre deti asi najťažším v celom školskom štúdiu, majú toho naozaj veľa. Deti prichádzajú do jednej triedy s rôznou výbavou vedomostí a zručností a učiteľovi chvíľu trvá, kým zistí, aké tie jeho detičky sú. Veľa zručností, ktoré dieťa v septembri nemá dostatočne rozvinuté, sa dá "dotrénovať" a pedagógovia s deťmi na tom tvrdo pracujú.

Postupne sa k rozcvičovaniu ruky pridávajú prvé písmenká, slová, vety ... až postupom času má pedagóg šancu odhaliť, či to alebo ono dieťa "má niekde problém".

V prvom polroku, ak je dieťa šikovné - dokáže ťažkosti "skrývať, zakrývať" dobrou pamäťou. Texty, ktoré sa v škole čítajú, ovláda naspamäť, je to akoby "nemalo žiaden problém". Po polroku však nastupuje naozajstné spájanie slabík a čítanie slov i viet, neskôr i dlhšieho textu.

Preto sa tu objavia ťažkosti. Zväčša sa jedná o "neschopnosť alebo zníženú schopnosť spájať písmenká do slabík". Dieťa si najskôr po tichu prečíta hlásky: m-a a až potom nahlas vysloví "ma". Preto Vás pani učiteľka môže so svojím názorom oboznámiť až ku koncu školského roka.

Čo je to za diagnóza ...

Neľakajte sa, nech by ste sa dozvedeli čokoľvek. Poruchy učenia sú vec, s ktorou sa v posledným rokoch stretávame čoraz častejšie a kým sa určí presný problém, dieťa by malo absolvovať stretnutie so špeciálnym pedagógom. Ten na základe diagnostických testov zistí, o aký problém sa jedná a navrhne postup nápravy.

Špeciálny pedagóg zvyčajne nie je zamestnancom školy, ale Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (pôsobia na okresnej úrovni, ich služby sú zdarma) alebo pracuje v súkromnej praxi.

Pani triedna učiteľka by mala vyplniť návrh na vyšetrenie, v ktorom by mala popísať, prečo dieťa vôbec do starostlivosti špec. pedagóga odporúča.

Čo môžete robiť doma

S dieťaťom môžete "trénovať" veci, ktoré vidíte, že mu veľmi nejdú. Ak sa s ním učievate, zrejme aj vy budete mať prehľad o tom, v čom je dobré a kde má rezervy, resp. čo mu robí problém (vidíte jeho písomné práce, možno priebežne dostanete pripomienky od pani učiteľky). Potrebné je venovať dieťaťu čas a snažiť sa byť trpezlivý.

Napríklad jedna z odborných rád: slabiky, dvoj a viacslabičné slová, tak ako sme už spomenuli, si žiačik najskôr potichu predčítava po písmenkách (hláskach: m-a-l-ý) a nahlas povie malý. Jedná sa o techniku dvojitého čítania, ktorá je istým vývinovým schodíkom pri získavaní čitateľských zručností, avšak môže skĺznuť pri "návyku" do nesprávnej techniky čítania - slepej uličky. Preto je dôležité, aby vaše dieťa spájalo slabiky hneď nahlas: ma-lý. Slová následne súvisle neopakovalo, ale pokračovalo v slabikovanom čítaní ďalej - takto sa vytvára správna technika čítania.)

Učiteľ nie je nepriateľ

Učiteľ vo veľa prípadoch postrehne dôležité veci a upozorní na ne rodiča, ktorý by to nemal brať osobne ako kritiku, ale podľa jeho pokynov postupovať, systematicky precvičovať problematické oblasti.

Dôležité je aj to, aby dieťa v prípade pretrvávania rečového deficitu navštevovalo logopéda - je to často podceňované, ale dieťa so zlou výslovnosťou (dyslalické) môže mať s pribúdajúcim učivom v škole ťažkosti v prenesenom význame - zle rozprávam - zle počujem -zle píšem diktáty, je tam množstvo chýb.

Preto ak vám učiteľ odporučí návštevu logopéda alevo špeciálneho pedagóga, neberte to ako niečo zlé. Vo veľa prípadoch sa po niekoľkých návštevách u odborníka dostaví výrazné zlepšenie a dieťaťu aj rodičom sa uľaví - učenie je zrazu oveľa jednoduchšie.

Ako hovoria samotní špec. pedagógovia, návštevu v CPPPaP netreba odkladať a pokiaľ vás oboznámia s problémom dieťaťa hoc aj na konci šk. roku, objednajte sa na odborné pracovisko bezodkladne. Princípom pri reedukačnej práci je systematickosť, častosť a nie kvantum, ale vhodný spôsob "ako na to". Odborníci vás dokážu nasmerovať, pretože aj prázdniny sú čas, ktorý je vhodné využiť, aby dieťa mohlo pokračovať v ďalšom školskom roku s čím menšími problémami.