Info pre rodičov

ZRPŠ

Dňa 22. januára 2019 o 15.30 hodine sa uskutoční celoškolské ZRPŠ.

Prvý ročník je pre deti asi najťažším v celom školskom štúdiu, majú toho naozaj veľa. Deti prichádzajú do jednej triedy s rôznou výbavou vedomostí a zručností a učiteľovi chvíľu trvá, kým zistí, aké tie jeho detičky sú. Veľa zručností, ktoré dieťa v septembri nemá dostatočne rozvinuté, sa dá "dotrénovať" a pedagógovia s deťmi na tom tvrdo pracujú.