Škola

Škola

Základná škola v sa nachádza vo veľmi peknom a tichom prostredí v centre obce Staré, ktorá má bohatú históriu. Budova školy je nová, nachádza sa v nej  aj materská škola, školská jedáleň a obecná telocvičňa. Triedy sú moderne vybavené, okrem počítačovej učebne sa v každej triede nachádza interaktívna tabuľa a notebooky, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese. Škola sa hrdí prívlastkom Škola rodinného typu. Využívajú sa moderné metódy výučby, dôležitý je aj individuálny prístup ku každému žiakovi.