Súčasnosť školy

Súčasnosť školy

Zamestnanci

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Jana Fugová

Učiteľka ZŠ: Mgr. Alena Zúberová

Vychovávateľka ZŠ: Bc. Klára Mauerová

Farár: Mgr. Ján Čech-Špirek

Upratovačka: Ružena Melková

Školník: Ján Dunca