Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta 

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Momentálne neevidujeme v našej škole žiadne voľné pracovné miesta. 

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA - UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE